FESTIVAL HARRIET PARISH

Probíhá načítání...

Petr Hostinský

Své hudební vzdělání zahájil v roce 1987 na Základní umělecké škole v Pardubicích.V roce 1993 byl přijat ke studiu hry na varhany na Konzervatoř Pardubice do třídy MgA. Václava Uhlíře, později ještě ke studiu dirigování do třídy doc.Vlastislava Nováka. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Praze, obor varhany, ve třídě prof. Jana Hory. V roce 2005 studia úspěšně ukončil. V rámci studijního programu Socrates-Erasmus absolvoval v roce 2003 pětiměsíční stáž na Hochschule fur Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof.Ludgera Lohmanna.

Během studia se zúčastnil několika mistrovských kursů u nás i v zahraničí (Lorenco Ghielmi, Martin Sander, Thiery Mechler, Jon Laukvikk a další). Zúčastnil se několika varhanních soutěží (Opava 1994,1996, Schlagel l998, Voříškův Vamberk 1995, 1997 s vítězstvím v kategorii varhanní improvizace, Pražské jaro 1999). V současnosti se věnuje sólové koncertníč innosti, působí jako umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního souboru ReBelcanto, je členem populární hudební skupiny Sto zvířat a spolupracuje s dalšími hudebními tělesy (Pardubický dětský sbor Iuventus cantans, dětský pěvecký sbor Vrabčáci z Jablonce nad Nisou, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, městské divadlo v Jablonci nad Nisou a další).

Od roku 2006 působí jako pedagog hry na klavír a varhany na ZUŠ ve Skutči a od září 2013 též na pardubické Konzervatoři.

Petr Hostinský

Kontakty

Zakoupením vstupenky přispějete na opravu střechy kostela sv. Václava v Žamberku.

VSTUPENKY

Festival Harriet Parish

Zámecká 422, 564 01 Žamberk
E-mail: info@festivalharriet.cz
Tel.: +420 737 383 073
www.facebook.com/festival.harriet.parish
www.festivalharriet.cz

Pořadatelé

Veřejně prospěšný nadační fond pro podporu a ochranu kultury VERITAS ET IUS.
Zakladatelka nadačního fondu: Iva Parish
Umělecký dramaturg festivalu: Petr Hostinský

Čísla účtů pro příspěvky

Číslo účtu pro příspěvky na opravu střechy kostela sv. Václava v Žamberku: 115-2723180227/0100, KB
Číslo účtu nadačního fondu: 115-2446790237/0100, KB